Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ny udgivelsestid fra 1. november 2017

Fra 1. november flytter Danmarks Statistik udgivelsestiden fra kl. 9.00 til kl. 8.00. Se udgivelser og tidspunkter i udgivelseskalenderen.

Industrien forventer at investere mindre i år

Industriens investeringsforventninger marts 2017

Industrien forventer, at investeringerne i 2017 vil være 6 pct. lavere end i 2016. Det fremgår af investeringsundersøgelsen, som blev gennemført i marts måned. Faldet skal ses på baggrund af, at investeringerne i 2016 vurderes at være steget med 13 pct. i forhold til 2015. Derfor er et efterfølgende dæmpet investeringsår ikke nødvendigvis et dårligt tegn.

Forventet årsvækst i industriens investeringer

Stor stigning fra 2015 til 2016

For investeringsåret 2016 er der foretaget fire stikprøvemålinger. Første var i oktober 2015. Derefter fulgte to målinger i selve investeringsåret i marts og i oktober. Endelig er der i marts 2017 gennemført en sidste måling, som viser en stigning i investeringerne på 13 pct. i forhold til 2015.

Investeringerne forventes at falde i 2017

Målingen af forventede investeringer i 2017 (udført i marts måned) viser et fald på 6 pct. i forhold til 2016-investeringerne. Faldet skal ses i lyset af førnævnte store investeringsforventninger for 2016. Slutresultatet for 2017, der først måles i marts 2018, estimeres på nuværende tidspunkt at ligge på minus 14 pct. inden for et bredt usikkerhedsinterval. Læs mere i afsnittet Investeringerne tegner til at blive lavere i 2017.

Nedadgående justeringer i industriens sektorer

Investeringsforventningerne for 2017 i de fire industrisektorer er justeret en del siden første måling i oktober sidste år. Investeringsgodeindustrien forventer i marts-målingen en stigning i investeringerne på 5 pct. i forhold til 2016, hvor man i oktober-målingen forventede en stigning på 20 pct. Mellemproduktindustrien nedjusterer markant til et fald på 4 pct. i anden måling fra en forventet vækst på 27 pct. i første måling. Fremstilling af varige forbrugsgoder forventer nu, at investeringerne i 2017 falder med 12 pct., hvilket er en del lavere end den forventede stigning på 7 pct. i første måling. Endelig forventer virksomhederne inden for fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder kun et fald på 10 pct. mod tidligere forventninger om fald på 27 pct..

Forventninger til industriens investeringer. Årlige vækstrater

 

Årlig
investe-

Vækst i investeringer

 

rings-
opgørelse
2014

2015
opgjort i

2016
opgjort i

2017
opgjort i

 

 

Marts
2016

Marts
2016

Okt.
2016

Marts
2017

Okt.
2016

Marts
2017

 

mio. kr.

pct.

Industri1

21686

5

3

20

13

-4

-6

Investeringsgodeindustri

5354

16

-12

-6

2

20

5

Mellemproduktindustri

6656

-11

11

9

9

27

-4

Fremstilling af varige forbrugsgoder

447

12

37

35

0

7

-12

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

8512

10

5

43

23

-27

-10

Anm.: Beløbene i den årlige investeringsopgørelse stammer fra Regnskabs-
statistik for private byerhverv 2014
og er vægtgrundlaget for vækstberegningerne.

1 Industri indeholder olieraffinaderier foruden de fire sektorer.

Investeringerne tegner til at blive lavere i 2017

Målingen udført i marts var anden måling af investeringsforventningerne for 2017. Det endelige tal fra fjerde måling offentliggøres i april 2018. På baggrund af analyse af anden og fjerde målings tal gennem de seneste 21 år forventes det endelige tal for investeringerne i 2017, med 67 pct. sandsynlighed, at vise et fald på 14,0 pct. ±6,8 procentpoint i forhold til 2016.

Hvis der regnes med 95 pct. sandsynlighed, ligger faldet på 14,0 pct. ±13,5 procentpoint. Statistisk set er det dermed ret sikkert, at investeringerne i 2017 bliver lavere end i 2016.

Investeringsforventningernes tal antyder retningen

Undersøgelsen af industriens investeringsforventninger er en tendensundersøgelse, og der er en del måleusikkerhed, da indberetterne angiver beløbsstørrelser i spørgeskemaerne ud fra forventninger til investeringer, der ikke nødvendigvis ses realiseret i virksomhedernes endelige resultat. Undersøgelsen bør derfor primært ses som retningsantydende for indeværende og kommende års investeringer. Mange faktorer afgør, om investeringsplaner bliver realiseret, forsinket eller helt aflyst. Endvidere gælder det, at tallene i statistikken er et udtryk for nettoinvesteringer, hvor afgang (dvs. frasalg opgjort som salgspris) er trukket fra.

Endelige investeringstal findes i regnskabsstatistikken

Endelige investeringstal for industrien udkommer med nogen forsinkelse i Regnskabsstatistik for private byerhverv. Seneste offentliggjorte tal er fra 2014.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. april 2017 - Nr. 169

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. november 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

For hvert investeringsår udføres der fire målinger. Første måling er i oktober året før, anden og tredje måling er i marts og oktober samme år, og endelig sluttes målingen i marts året efter med de endelige tal. Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer ud fra, hvilke produkter der fremstilles. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler. Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke- varige forbrugsgoder er fx fødevarer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information

Seneste nyt om Konjunkturbarometre