Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udgivelseskalender

Få et overblik over aktuelle og planlagte offentliggørelser i vores udgivelseskalender.

Følgende Statistikbanktabeller vedrørende Animalsk produktion er udskudt fra 15-09-2017 og udkommer i stedet 22-09-2017.

ANI32, ANI42,ANI51,ANI71

Filtrer visning

Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
19‑09‑2017 09:00 SE Arbejdstidsregnskabet (kvt.) Arbejdstidsregnskab 2. kvt. 2017 Ja
19‑09‑2017 09:00 Nyt Fødselsårgangenes kriminalitet Fødselsårgangenes kriminalitet 2016 Ja
19‑09‑2017 09:00 Tabel STRAFFO1: Fødselsårgange (opgjort pr 31. december 2016) Fødselsårgangenes kriminalitet 2016 Ja
19‑09‑2017 09:00 Tabel STRAFFO2: Fødselsårgange (opgjort pr. 31. december 2016) Fødselsårgangenes kriminalitet 2016 Ja
19‑09‑2017 09:00 Tabel STRAFFO3: Domme (opgjort pr. 31. december 2016) fordelt på fødselsårgang Fødselsårgangenes kriminalitet 2016 Ja
19‑09‑2017 09:00 Tabel STRAFFO4: Domme til frihedsstraf (opgjort pr. 31. december 2016) Fødselsårgangenes kriminalitet 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel ATR116: Arbejdstidsregnskab (år) Arbejdstidsregnskab 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel ATR118: Arbejdstidsregnskab på nationalregnskabets branchegrupperinger (år) Arbejdstidsregnskab 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel ATR122: Arbejdstidsregnskab (år), indeks Arbejdstidsregnskab 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 SE Arbejdstidsregnskab (år) Arbejdstidsregnskab 2008-2016 foreløbig opgørelse Ja
20‑09‑2017 09:00 Nyt Emissionsregnskab Energi og udslip til luft 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel MRO1: Overgangstabel Energi og udslip til luft 2015 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel MRU1: Emissionsregnskab Energi og udslip til luft 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel BOG02: Udkomne bøger Litteratur og bøger 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel BOG03: Bogproduktion Litteratur og bøger 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel BOG04: Skolebøger og børnebøger Litteratur og bøger 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel BOG05: Bogtitler Litteratur og bøger 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel BOG06: Kommercielt udkomne bøger Litteratur og bøger 2016 Ja
20‑09‑2017 09:00 Tabel SKIB2: Investeringer i havne Primære erhverv, regnskaber 2015 Ja
21‑09‑2017 09:00 Nyt Beskæftigelse for lønmodtagere (md) Beskæftigelse for lønmodtagere Juli 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel LBESK01: Lønmodtagere (måned) Beskæftigelse for lønmodtagere Juli 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel LBESK02: Lønmodtagere (måned) Beskæftigelse for lønmodtagere Juli 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel LBESK03: Lønmodtagere (måned) (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere Juli 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel LBESK04: Lønmodtagere (måned) (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere Juli 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks August 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel DETA11: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Juli 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel DETA21: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks August 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) August 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger September 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger September 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver 2. kvt. 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 2. kvt. 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel OFFRES1: Offentlige restancer Offentlige restancer 2016 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel OFFRES2: Skatterestancer Offentlige restancer 2016 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel OFFRES3: Andre offentlige restancer Offentlige restancer 2016 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlige virksomheder og offentlig sektor 2. kvt. 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlige virksomheder og offentlig sektor 2. kvt. 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlige virksomheder og offentlig sektor 2. kvt. 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlige virksomheder og offentlig sektor 2. kvt. 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 SE Kvartalsvise offentlige finanser Offentlige virksomheder og offentlig sektor 2. kvt. 2017 Ja
21‑09‑2017 09:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 2. kvt. 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Tabel ANI32: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) Animalsk produktion Juli 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Tabel ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg Animalsk produktion Juli 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Tabel ANI51: Slagtninger og produktion af svin Animalsk produktion Juli 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Tabel ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse Animalsk produktion Juli 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Nyt Arbejdsomkostninger i EU og USA Arbejdsomkostninger 2. kvt. 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Tabel FLYV2: Faste investeringer i lufthavne Lufthavne 2015 Ja
22‑09‑2017 09:00 Nyt Energieffektiviteten for nyregistrerede biler Nyregistrerede og brugte biler 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Tabel EE1: Nyregistrerede personbiler Nyregistrerede og brugte biler Juni 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Tabel EE2: Nyregistrerede benzindrevne personbiler Nyregistrerede og brugte biler 1. halvår 2017 Ja
22‑09‑2017 09:00 Tabel EE3: Nyregistrerede dieseldrevne personbiler Nyregistrerede og brugte biler 1. halvår 2017 Ja
25‑09‑2017 09:00 Tabel BEVIL01: Offentlige kulturbevillinger Økonomiske forhold på kulturområdet 2017 Ja
25‑09‑2017 09:00 Tabel BEVIL02: Offentlige kulturbevillinger Økonomiske forhold på kulturområdet 2017 Ja
25‑09‑2017 09:00 Tabel BEVIL04: Offentlige kulturbevillinger på uddannelsesområdet Økonomiske forhold på kulturområdet 2017 Ja
25‑09‑2017 09:00 Tabel BEVIL05: Offentlige kulturbevillinger på forskningsområdet Økonomiske forhold på kulturområdet 2017 Ja
26‑09‑2017 09:00 SE Betalingsbalancen over for udlandet (kvt.) Betalingsbalancens finansielle poster 2. kvt. 2017 Ja
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGVFORS: Ændring i indberetninger fra første til seneste indberetning Byggeri 2. kvt. 2017 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV01: Landstal for den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 2016 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV02: Landstal for fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 2016 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV03: Landstal for boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 2016 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV04: Den samlede byggeaktivitet (historisk oversigt) Byggeri 2016 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV05A: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) Byggeri 2016 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV05B: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) Byggeri 2016 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV06: Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt) Byggeri 2016 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV11: Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 2. kvt. 2017 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV22: Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 2. kvt. 2017 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV33: Boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 2. kvt. 2017 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV80: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) Byggeri Juni 2017 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV88: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) Byggeri Juni 2017 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV90: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) Byggeri Juni 2017 Nej
26‑09‑2017 09:00 Tabel BYGV99: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) Byggeri Juni 2017 Nej
26‑09‑2017 09:00 SE Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service Offentlige virksomheder og offentlig sektor 2. kvt. 2017 Ja
26‑09‑2017 09:00 Tabel MPK60: Dankort og betalingsservice Pengeinstitutter Juli 2017 Ja