Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Register­forskning under Danmarks Statistiks forsker­ordning

Introduktion til Forsknings­service

Danmarks Statistik stiller data til rådighed til forsknings- og analyseprojekter.
I denne introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik gøres rede for hovedprincipperne bag denne servicevirksomhed.

Introduktion til Forskningsservice

Rådgivende udvalg for Forskning

Danmarks Statistiks Styrelse har i medfør af Lov om Danmarks Statistik §3 stk. 6 nedsat et rådgivende forskningsudvalg. Forskningsudvalget skal behandle generelle spørgsmål i relation til Danmarks Statistik og samfundsforskningen og skal medvirke til at styrke kontakten yderligere til forskningsverdenen og herigennem medvirke til en bedre udnyttelse af grunddata i samfundsforskningen. Læs mere om udvalget og udvalgsmøder på nedenstående link:

Rådgivende udvalg for Forskning

Ansvarlig for siden

Solveig Vibe-Petersen