Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Eksempler på skrædder­syede løsninger

hænder på tastatur

Udbud af arbejdskraft inden for kontor og handel

For at tiltrække virksomheder og arbejdspladser inden for blandt andet kontor og handel skulle Tønder Kommune udarbejde en analyse, der kortlægger udbuddet af kvalificeret arbejdskraft inden for netop disse områder i kommunen og 7 andre kommuner i regionen.

Danmarks Statistik leverede i den forbindelse data for antal personer med bestemte uddannelser inden for kontor og handel som højst fuldførte uddannelse i henholdsvis Tønder Kommune og de 7 andre kommuner. Data blev fordelt på uddannelsesgrupper på forskellige niveauer udvalgt fra Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation og samlet i overgrupper defineret af Tønder Kommune.

Flere eksempler:

Life Science og beskæftigelse

dna streng

Analysefirmaet E-statistik ønskede for Copenhagen Capacity at undersøge tiltrækningen af arbejdskraft for Life Science-klyngen i Greater Copenhagen og var interesseret i at se udviklingen over tid.
På baggrund af en liste med ca. 1200 CVR-numre leverede Danmarks Statistik beskæftigelsestal for 7 delbrancher fra 2008 og frem til 2013 fordelt på herkomst, uddannelse, køn samt arbejdspladsens beliggenhed.

Socioøkonomiske data for udvalgte patienter

Hvide piller på mørk overflade

På vegne af lægemiddelvirksomheden HB Pharma ønskede Dansk Lægemiddel Information Market Intelligence (DLI MI) at undersøge, om der var et sammenfald mellem fastholdelse af ordineret medicinsk behandling blandt en udvalgt gruppe af borgere, og hvordan disse klarede sig i forhold til en række sociale faktorer.
På baggrund af DLI MI’s studiedesign og variabel definitioner dannede Danmarks Statistik den ønskede population ud fra indløste recepter i Lægemiddeldatabasen og leverede derefter data om bl.a. geografi, husstandstype, uddannelse, indkomst, modtagelse af offentlige ydelser samt kriminalitet.
Heraf kunne DLI MI bl.a. se, at de patienter, som passer deres behandling, generelt set opnår længere uddannelse, modtager færre domme for kriminalitet og er sjældnere på længerevarende kontanthjælp, end de patienter som ikke passer deres behandling.
Undersøgelsen gav HB Pharma ny viden om mulige sociale konsekvenser ved manglende behandling blandt danske patienter og har dannet et solidt grundlag for en kvalificeret dialog mellem HB Pharma og samarbejdspartnere i sundhedssektoren.

En analyse af it-erhvervene

Detaljebillede af fibernet med lys

Videnskabsministeriet fik kortlagt it-erhvervene for at analysere branchen og dens vækstpotentiale.
It-erhvervene består af fremstilling af elektroniske komponenter, it-engroshandel, telekommunikation og it-konsulentvirksomhed. Branchen blev gennemanalyseret med hensyn til størrelse, beskæftigelse, omsætning, eksport og antallet af nystartede virksomheder. Hent publikation

Unges arbejdsløshedsforsikring

Ung fyr i hop-fald

Arbejdsløshedskassen for selvstændige, ASE, bad Danmarks Statistik undersøge unges vaner i forhold til arbejdsløshedsforsikring. Undersøgelsen viste, at der var en klar tendens mod at unge fravalgte det økonomiske sikkerhedsnet en arbejdsløshedsforsikring giver.
På baggrund af registeroplysninger kunne Danmarks Statistik give præcise opgørelser over hvem, der tegnede arbejdsløshedsforsikringer. Tabellerne kunne blandt andet bruges til at analysere regionale variationer.

 

Ansvarlig for siden

Klaus Munch Haagensen